DF-formand forsvarer sig i partistøtte-sag: Nu peger han på sine partifæller

Hovedperson i sagen om mulig svindel med partistøtte, Knud N. Mathiesen, mener ikke, at han alene sidder med ansvaret for, at der nu er blevet en politisag ud af det.

Artiklens øverste billede
Lokalformand og byrådsmedlem for DF, Knud N. Mathiesen, mener også, at lokalforeningens kasserer og bestyrelse har ansvar for den dårlige sag, der har ramt partiet. Arkivfoto

Tirsdag kom det frem, at Østjyllands Politi af egen drift har valgt at efterforske sagen om, hvorvidt Dansk Folkepartis lokalforening i Aarhus har svindlet med kommunale partistøttemidler. Det skete allerede dagen efter, at Lokalavisen Aarhus bragte en historie om uregelmæssighederne.

Det ærgrer lokalformand og byrådsmedlem Knud N. Mathiesen, der er hovedperson, idet han har kommunikeret med Aarhus Kommune om sagen, efter kommunen tidligere i år fik et tip om, at partiet havde modtaget 59.000 kroner for meget i 2018.

»Jeg er da træt af situationen,« siger han til Lokalavisen Aarhus.

Det er nemlig i lokalformandens dialog med kommunen, at sagen tager en alvorlig drejning fra noget, der indledningsvist kan bero på en fejl eller sjusk, til noget der kan ligne svindel.

Kasserer medansvarlig

Hvis et parti ikke bruger det partistøttebeløb, det får i et givent år til politisk arbejde, så skal det ubrugte beløb modregnes året efter. DF opgav i 2019 til Aarhus Kommune, at partiet havde brugt det fulde partistøttebeløb i 2018, selvom det ikke var korrekt.

Det var den første fejl, og ifølge Lokalavisen Aarhus’ aktindsigt blev den begået af lokalforeningens kasserer, revisoruddannede Søren Gynther-Sørensen, som også sidder i Folketingets skatteråd udpeget af DF. Han indsendte den fejlbehæftede partistøtteerklæring til kommunen.

Om jeg har sagt, at vi fik en kampagne i 2018, bliver jeg dig svar skyldig

Knud N. Mathiesen (DF)

Søren Gynther-Sørensen har gentagne gange – også i forbindelse med denne artikel - nægtet at udtale sig til Lokalavisen Aarhus, men han er nu manden, som Knud N. Mathiesen peger på som værende medansvarlig i partistøtte-sagen.

»Alle ved, at det ikke er mig, der har ført regnskabet. Det har vores kasserer Søren Gynther-Sørensen igennem mange, mange år. Jeg har intet haft med regnskabet at gøre, og jeg har intet haft at gøre med den opgørelse, man laver og sender ind til kommunen. Men den regnskabsmæssige fejl har vi rettet op på og betalt partistøtten tilbage,« siger lokalformanden, som dog underskrev et dokument om udbetaling af partistøtte i 2019, hvor den forkerte oplysning om 2018-forbruget også fremgik.

Fiktive kampagner

Men sagen handler ikke bare om en »regnskabsmæssig fejl«. For da kommunen bliver tippet om den uberettigede partistøtte og udbeder sig en forklaring, er det Knud N. Mathiesen, der med sine egne ord »kommer på banen«.

Og det er først her, at forklaringen med kompensationskampagner på busser og elskærme i 2018 opstår og medvirker, at DF får et nedslag på cirka 41.000 kroner i det beløb, der skal tilbagebetales.

Knud N. Mathiesen forklarede til kommunen, at man ikke fik disse kampagner i valgåret 2017, og derfor blev man kompenseret med nye kampagner i 2018, hvorfor udgifterne til disse nu også skulle være en del af 2018-regnskabet.

Lokalavisen Aarhus har talt med selskabet bag busreklamerne, som har dokumenteret, at buskampagnen kørte i november 2017. Der var aldrig nogen kampagner i 2018.

Er det så dig eller Søren Gynther-Sørensen, der siger til kommunen, at I har fået kompensationskampagner i 2018, selvom det ikke er tilfældet?

»Det var min samtale. Jeg ved ikke, om jeg sagde det direkte. Vi prøvede i hvert fald at få nogle reklamer i 2018, men jeg har ingen beviser på det. Jeg havde dog utroligt mange samtaler med reklameformidleren til busreklamerne. Vi forventede i hvert fald, at vi skulle have nogle reklamer.«

»Nok lidt misforstået«

Hvordan opstår den forklaring?

»Fordi vi mente ikke på daværende tidspunkt, at vi havde fået de reklamer. Der går lang tid, før vi får den dokumentation…«

Jeg har set mailen med billeddokumentation fra reklameformidleren. I får dokumentationen den 16. november 2017...

»Det husker jeg ikke noget om. Jeg ved bare, at jeg henover 2018 talte mange gange med det selskab om, at vi skulle have noget refusion eller nogle nye reklamer. Men til sidst gad vi ikke blive ved, og derfor betalte vi regningen i maj 2018, så den sag var ude af verden. Derefter skete så fejlen, at det kom på regnskabet i 2018.«

Jeg var nødt til at komme med en forklaring efter min bedste hukommelse

Knud N. Mathiesen (DF)

Er det dig eller Søren, der giver forklaringen om, at I har fået kompensationskampagner i 2018?

»Det er mig. Men den er nok lidt misforstået.«

Indrømmer du så, at det var forkert, da du sagde til kommunen, at I fik kampagner i 2018?

»Jeg ved ikke, om jeg sagde det så kraftigt. Vi prøvede at arbejde på at få en kampagne. Men vi har ikke fået nogen kampagne i 2018. Men det rent regnskabsmæssige er det som sagt Søren Gynther-Sørensen, der står for,« siger Knud N. Mathiesen.

Da Knud N. Mathiesen blev bedt om at redegøre sagen for kommunen, indsendte han en håndskrevet redegørelse, hvor der stod, at kampagne-udgifterne skulle modregnes i det beløb, der skulle tilbagebetales. Det viser dokumenter, som Lokalavisen Aarhus er i besiddelse af. Den håndskrevne redegørelse er angiveligt skrevet af Søren Gynther-Sørensen i Knud N. Mathiesens navn og indsendt til kommunen af Knud N. Mathiesen.

Skriftlig redegørelse til kommunen. Angiveligt skrevet af kasserer Søren Gynther-Sørensen i formandens navn, men afleveret til kommunen af formanden selv.

Ydermere fremgår det af aktindsigten, at Knud N. Mathiesen ved et møde med kommunen 12. april redegjorde for, at de ikke-eksisterende kampagner skulle være en del af 2018-regnskabet. Knud N. Mathiesen godkendte efterfølgende mødereferatet mundtligt, skriver kommunen i et notat.

En ting er en regnskabsfejl, og at man kan bogføre noget forkert, men du siger jo til kommunen i år, at I får kompensationskampagner i 2018, ikke sandt?

»Det eneste, jeg siger, som jeg husker det, er, at der bliver betalt en faktura. Om jeg har sagt, at vi fik en kampagne i 2018, bliver jeg dig svar skyldig.«

Så du mener, at kommunen har misforstået dig, når de skriver, at du har sagt, at I fik kompensationskampagner i 2018?

»Ja, det er jeg nødt til at sige. Jeg har så lavet den fejl, at jeg ikke har læst, hvad kommunen har refereret, men det har Søren så åbenbart.«

Det er dig, der står som afsender på en skriftlig redegørelse af sagen til kommunen…

»Ja, ja, og det har jeg efter bedste evne prøvet at gøre, for vores kasserer mente ikke, at han kunne gøre det. Derfor er stadigvæk ham, der har lavet regnskaberne og søgt partistøtten. Men vi når så langt, at vi erkender, at vi ikke kan redegøre for det eller bevise noget, og derfor betalte vi pengene tilbage.«

Ifølge kommunen forklarede Knud N. Mathiesen på et møde, at der havde været kampagner i 2018.
Knud N. Mathiesen har godkendt et referat af sit møde med kommunen, hvor han havde forklaret, at der var kampagner i 2018.

Forsvundne fakturaer

I den tid, Lokalavisen Aarhus har gravet i sagen, har avisen flere gange spurgt Knud N. Mathiesen, om han vil udlevere fakturaerne for kampagner på busserne og elskærmene. For DF har til kommunen indsendt en hel del dokumentation på udgifter i 2018 – heriblandt håndskrevne bilag og kvitteringer for små køb af frimærker, morgenbrød, pålæg og des lige - men kampagne-fakturaerne fik kommunen ikke.

Det er ham (Knud N. Mathiesen, red.), der skal svare på, hvad der er sket i den dialog og stå til ansvar for dialogen. Det kan vi i bestyrelsen ikke stå til ansvar for

Jakob Søgaard Clausen (DF), spidskandidat og bestyrelsesmedlem i lokalforeningen

Og de kan stadig ikke fremvises, bedyrer Knud N. Mathiesen.

»Jeg har kigget efter dem, men jeg har ikke kunnet finde dem.«

I har dem ikke?

»Jeg har i hvert fald ikke kunnet finde dem pt. Om de fakturaer helt tilbage til den tid rent faktisk eksisterer mere, ved jeg ikke.«

Bestyrelsesanliggende

Som Lokalavisen Aarhus tidligere har afdækket, valgte DF først at tilbagebetale samtlige 59.000 kroner, da partiet blev bekendt med, at avisen havde søgt og fået aktindsigt i sagen.

Hvorfor vælger I først at betale pengene tilbage på det tidspunkt?

»Fordi der ikke var nogen, der havde opdaget det før. Vi skal først have viden om det… Da vi finder ud af, at vi ikke kan bevise noget, så tager vi kontakt til kommunen og fortæller, at vi gerne vil betale det hele tilbage.«

Man kan undre sig over, at I først opdager, at den med 2018-kampagnerne ikke holder, da vi søger aktindsigt…

»Det kan du sagtens have en pointe i. Men da vi bliver opmærksom på, at vi ikke har en kinamands chance for at bevise noget, så beder vi om at betale pengene tilbage. Det må være helt regulært, at man lige får tid til at se sine ting igennem. Det her er jo ikke bare et formandsanliggende, men et bestyrelsesanliggende. Bestyrelsen tager en beslutning om, at vi skal gå med livrem og seler og betale.«

Er det dermed også bestyrelsens ansvar, at I afgiver forkerte oplysninger til kommunen?

»Jeg ved ikke, hvor stærke man kan sige, at de udtalelser var. Hvad jeg har sagt helt nøjagtigt, kan jeg ikke huske. Hvis der er sagt noget, som gengives på et papir, som ikke er, som det skal være, så er der ingen, der er mere ked af det end jeg. Men man må også bare sige, at det er noget, der er sket for tre år siden, og der er da visse ting, der kan stå lidt uskarpt for en. Jeg var nødt til at komme med en forklaring efter min bedste hukommelse. Men det er klart et bestyrelsesanliggende. Jeg synes, det er helt vildt, at man kører det op og kører det her mod min person. Det her er et bestyrelsesanliggende – og i særdeleshed et regnskabsanliggende,« siger Knud N. Mathiesen.

»Knud må stå til ansvar«

At lokalbestyrelsen i DF har et ansvar i forhold til partistøtte-sagen, er Jakob Søgaard Clausen, partiets spidskandidat til det kommende valg og bestyrelsesmedlem, ikke enig i.

»Det hele stammer tilbage fra en erklæring tilbage i 2019. Det har bestyrelsen intet at gøre med. Det er ene og alene formandens og kassererens opgave. Bestyrelsen er ikke inde over regnskabsføringen og ansøgninger,« siger han og fortsætter:

»Da kommunen henvendte sig i forhold til en udtalelse, aftalte vi, at der skulle styr på, at vi kun skulle have de penge, vi var berettiget til. Hverken mere eller mindre. Og så skulle vi selvfølgelig betale tilbage, hvis vi havde fået for meget. Derefter er det Knud, der har taget mødet med kommunen og haft hele dialogen, så det står han selvfølgelig til ansvar for.«

Ifølge Jakob Søgaard Clausen blev lokalbestyrelsen først bekendt med kampagne-forklaringen, da den fik indholdet af aktindsigten.

»Der aftalte vi bare, at der skulle helt styr på det, hvorfor vi ville tilbagebetale det hele, så der var helt rene linjer. Mere dramatisk var det ikke. Vi havde egentlig tillid til, at det var i orden, når kommunen sagde, at det var i orden. Men for at være på den sikre side kunne vi lige så godt tilbagebetale alle midlerne.«

Så du mener ikke, at lokalbestyrelsen har et ansvar i det her?

»Jeg er ikke jurist og ved ikke, hvilket ansvar der pålægges hvem, men jeg kan bare sige, at det er Knud som formand, der har haft dialogen med kommunen. Så derfor synes jeg, det er ham, der skal svare på, hvad der er sket i den dialog og stå til ansvar for dialogen. Det kan vi i bestyrelsen ikke stå til ansvar for.«

Lokalavisen Aarhus har i en længere periode, gentagne gange, forsøgt at få Søren Gynther-Sørensen i tale. Han er i forbindelse med denne artikel blevet forelagt de konkrete anklager fra Knud N. Mathiesen, men han ønsker fortsat ikke at stille op til interview.

Hov, det her indhold benytter cookies

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.