Generelt

Annonceplacering

Bestilte placeringer respekteres i størst muligt omfang, men pladsmæssige eller tekniske forhold kan nødvendiggøre at omplacere, fremrykke eller udskyde annoncer.

Overførsel/Udlevering af materiale

Såfremt Jyllands-Postens Lokalaviser skal overføre materiale som er udarbejdet af den enkelte avis, vil modtageren blive faktureret på basis af følgende gældende pris: 1,00 pr. mm farve og sort/hvid annoncer. Alle priser er ekskl. moms og materialet overføres som PDF- fil via MedieNet eller e-mail. Anden form for udlevering medfører ekstraudgifter som faktureres særskilt.

Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal fremsættes senest 6 dage efter annoncens indrykning. Reklamationer over faktureringer skal være avisen i hænde senest 14 dage efter fakturadato. Jyllands-Postens Lokalaviser påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af trykfejl i tekst eller annonce, manglende indrykning eller indrykning i forkert uge.

Højde på annoncer

Annoncernes højde skal altid være deleligt med 5. Ved tabloidaviser gælder: annoncer på 320 mm i højden eller derover faktureres til fuld højde (365 mm).

Betalingsbetingelser

Ved tabloidaviser gælder: annoncer på 320 mm i højden eller derover faktureres til fuld højde (365 mm). Betalingsbetingelser aftales med avisen. Vejledende: Fakturadato + 8 dage. Avisen er altid berettiget til at kræve forudbetaling. Overskrides betalingsfristen bortfalder alle rabatter, og der beregnes morarente 2% pr. påbegyndt måned. Såfremt indgåede indrykningsaftaler misligholdes, har avisen ret til at efterdebitere for meget ydet rabat.

Fakturagebyr

Fakturaer, der skal sendes med posten, bliver pålagt et fakturagebyr på kr. 80,00. Vi beregner dog ingen gebyr for elektroniske (PDF) fremsendte faktura, her skal vi blot have oplyst e-mailadresse, hvortil vi skal sende fakturaen. Send venligst en e-mail til vores bogholderi debitor@jyla.dk med en mailadresse samt jeres kundenummer, såfremt faktura skal fremsendes elektronisk.

Priser

Alle priser er eksklusiv moms og web-tillæg pr. annonce og uge uanset antal aviser.

Information til reklamebureauer

Sikkerhedsgodtgørelse Ved indrykning gennem virksomheder, der er godkendt til sikkerhedsgodtgørelse, ved forudbetaling eller anden form for sikkerhedsstillelse, ydes 1% rabat af annoncens nettopris fratrukket evt. materialegodtgørelse. Informationsgodtgørelse Ved indrykning gennem godkendte bureauer ydes 1% informationsgodtgørelse. Godtgørelsen beregnes af annoncens nettopris fratrukket evt. materialegodtgørelse.

Der tages forbehold for force majeure, strejke, og andre udefrakommende hændelser uden for Jyllands-Postens Lokalavisers indflydelse.

Standard for levering af færdigmateriale

  • OBS: Er nedenstående retningslinjer ikke overholdt kan alle lokalaviser under Jyllands-Postens Lokalaviser ikke garantere for annoncens udseende i avisen og betragter ikke det modtagende materiale som leveret færdigt. Link til yderligere oplysninger samt indstillings-filer til korrekt generering af pdf’er findes her: https://www.ddpff.dk/teknisk-support/kankanikke/kankanikke.
  • Alle færdige annoncer, der leveres til Jyllands-Postens Lokalaviser, skal leveres som PDF i version 1.2 eller 1.3.
  • Pdf’er skal være produceret ifølge de gældende branchestandarder – pt. NewspaperAds_1v4.
  • Pdf’er må ikke indeholde mere end én side.
  • Billedmateriale i annoncen skal min. være 100 dpi.
  • Alle fonte skal være inkluderede korrekt – dvs. embeddet subset – det anbefales for en sikkerheds skyld at outline fonten.
  • For farveannoncer gælder desuden at de ikke må indeholde staffagefarver, RGB, Duotone, Indexerede farver (fra Web) eller Pantone-farver, men skal være CMYK separerede.
  • Sort/hvide annoncer må ikke indeholde farveobjekter (RGB/CMYK-sort, Pantonefarver eller lignende).
  • Annonce-PDF’er må ikke indeholde skæremærker, marginer eller lignende, men skal være den størrelse de er bestilt. Annoncer uden ramme skal være forsynet med hjørneprikker.
  • Det skal endvidere bemærkes, at filer fra: Word, Excel, PowerPoint, Publisher og lignende ikke betragtes som færdigt materiale og evt. produktionstillæg tillægges faktura for opsætning af annoncen efter ovenstående regler.

Er du sikker på, at du vil rydde din læseliste?

Du kan ikke fortryde denne handling.

FORTRYD, BEHOLD MIN LÆSELISTE

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.